Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Lợi ích khi tham gia BHYT

Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2020

BHXH tỉnh Tây Ninh tổ chức tuyên truyền “Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020”.

BHXH tỉnh Tây ninh: 40 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ đại lý

BHXH Thị xã Trảng Bàng: Tổng kết Đại lý thu BHXH, BHYT năm 2019

100% Chi, Đảng bộ tại BHXH huyện, thị và tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ BHXH huyện Tân Biên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

BHXH huyện Gò Dầu: Tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 -2025

BHXH tỉnh Tây Ninh: Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Chế độ BHXH