BHXH Tân Biên: Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

28/05/2020 03:50 PM


     Năm 2020 với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, cơ quan BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện Tân Biên tập trung đẩy mạnh truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh quyền và lợi ích khi người dân tham gia BHXH tự nguyện và lấy tháng 05 làm tháng vận động cao điểm.

      Để từ đó người dân hiểu một cách sâu sắc về bản chất tốt đẹp của chính sách BHXH, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân.

    Cùng với cả nước sau buổi lễ phát động, các tuyên truyền viên đã đến từng ngõ, gõ từng nhà và một số bà con tiểu thương trên địa bàn, trực tiếp vận động được 83 người tham gia; cùng ngày 02 ngành cũng đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT”  cho người dân tại ấp Tân Minh xã Tân Bình và đã vận động thêm 17 người. Tính theo số liệu tổng hợp báo cáo nhanh đến thời điểm 17 giờ ngày 23/5/2020, toàn huyện có 100 người tham gia BHXH tự nguyện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

    Lễ ra quân đã giúp người dân nhận thức một cách sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, tạo niềm tin, sự yên tâm, góp phần phát triển được số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

    Với kết quả đã đạt được, 02 ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhân rộng mô hình hay, đưa ra nhiều giải pháp sát thực tiễn thu hút người tham gia BHXH tự nguyện trong những tháng cuối năm và là tiền đề cho những năm tiếp theo từ đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm./.

An Thanh