Phạm nhân được tham gia BHXH tự nguyện

28/05/2020 03:54 PM


Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 sẽ cho phép người bị kết án tù được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật.

Qua đó, người bị kết án tù sẽ được tham gia BHXH tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về BHXH theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 27 của Luật Thi hành án dân sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019 quy định “Phạm nhân được tham gia BHXH tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về BHXH theo quy định của pháp luật”. Đây là giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người bị kết án tù, nhất là đối với phạm nhân đã có thời gian tham gia đóng BHXH và là chính sách thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước ta.

   Theo quy định, BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

   Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện (không giới hạn trần tuổi tham gia). Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (29.800.000 đồng).

    Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ cụ thể là bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác.

   Người tham gia BHXH tự nguyện và thân nhân sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như sau:

  - Hưởng lương hưu (khi nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên và có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên).

  - Được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT khi đang hưởng lương hưu (không phải mua BHYT, được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh).

  - Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH.

  - Người đang hưởng lương hưu, hoặc người đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên, khi qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một   lần.

  - Được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm.

  - Thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng các chế độ BHXH.

Tuấn Thanh