BHXH huyện Gò Dầu: Tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 -2025

12/06/2020 03:03 PM


     Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 20/11/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gò Dầu, ngày 09/6/2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tổ chức thành công Đại hội đảng viên khoá X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Phạm Văn Tâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lâm Sơn Hải, Huyện Uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo huyện uỷ; Đồng chí Nguyễn Văn Phum, Phó Ban Dân vận huyện uỷ và đặc biệt có đồng chí Phạm Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

     Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Lâm Sơn Hải, huyện Uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo huyện chức mừng Chi ủy BHXH huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ BHXH huyện Gò Dầu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Thanh Phong tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Trọng Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Trịnh Thu Oanh được bầu làm Chi ủy viên.

Thanh Phong