100% Chi, Đảng bộ tại BHXH huyện, thị và tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/06/2020 02:09 PM


      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Tính đến hết ngày 10/6/2020, 100% các Chi bộ BHXH huyện, thị và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh và Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội 2020-2025, đảm bảo theo đúng thời gian, quy trình, quy định của cấp trên.

Đ/c Nguyễn Văn Huấn, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh dự chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng

Đại hội Chi bộ Thu – Truyền thông - Sổ thẻ - CNTT

 

    Tại Đảng bộ BHXH tỉnh Tây Ninh có 03 Chi bộ trực thuộc gồm: Thu - Truyền thông - Sổ thẻ - Công nghệ thông tin, Văn phòng - Thanh tra - Giám đinh, Tài chính - Tổ chức - Chế độ BHXH với tổng số 67 đảng viên; tại BHXH huyện, thị có 08 Chi bộ với tổng số 80 đảng viên. Qua đó, việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đã được các Chi bộ BHXH huyện, thị, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh và Đảng bộ BHXH tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện; Công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Một số Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Đ/c Phạm Văn Tâm, Phó bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng

Đại hội Chi bộ BHXH huyện Gò Dầu

 

     Thông qua việc tổ chức Đại hội đã đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ, Đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị công phu, qua đó đã đúc rút kinh nghiệm; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; những nguyên nhân tồn tại hạn chế; đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu các đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

     Thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở đã khẳng định sự  quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, cũng như nỗ lực của các chi, đảng bộ, nhất là sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Ngành. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để khâu đột phá, đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các hình ảnh Đại hội:

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 -20205

Chi bộ Thu – Truyền thông – Sổ thẻ - Công nghệ thông tin

Chi bộ Tài chính - Tổ chức- Chế độ Bảo hiểm xã hội

 

Chi bộ Hành chính – Giám định – Kiểm tra

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu

 

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành

Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Hòa Thành

 

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu

Chi bộ BHXH huyện Bến Cầu

 

Chi bộ BHXH thị xã Trảng Bảng

Tuấn Thanh