Huyện Bến Cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT

17/07/2020 02:47 PM


    Sáng ngày 11/7/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bến Cầu, BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Sau đó, sẽ tổ chức đi diễu hành tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

    Với chủ đề truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”: Trong đợt ra quân này, huyện Bến Cầu tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò và ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuyên truyền và giải đáp thắc mắc cho người dân về chính sách BHXH, BHYT

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, cùng sự phối hợp tốt với các ngành chức năng trên địa bàn huyện, BHXH huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh  trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng; thực hiện giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, huyện đã tổ chức cấp phát 13.136 thẻ BHYT (Chính sách là 2.736 thẻ; Bảo trợ xã hội là 1.849 thẻ; Hộ nghèo, hộ cận nghèo 2.364 thẻ; Nông-lâm-ngư nghiệp là 253 thẻ; Người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn là 45 thẻ; Người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam là 16 thẻ và BHYT trẻ em là 5.873 thẻ). Việc tổ chức cấp phát thẻ BHYT đảm bảo đạt 100% cho các đối tượng phải đến hạn đổi thẻ.  Đến nay, toàn huyện có 56.602 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 85.16 % so kế hoạch đề ra

    Ngay sau phát động Lễ ra quân, toàn thể lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ, viên chức và người lao động của 02 ngành Bưu điện huyện và BHXH huyện Bến Cầu sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động bằng ô tô và xe máy diễu hành trên các đường trục lộ chính trên địa bàn thị trấn Bến Cầu; trực tiếp tư vấn, tuyên truyền về chính sách pháp luật, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự quyết tâm chính trị của các cấp, ngành, đoàn thể ở huyện trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trong toàn hệ thống trị-xã hội; giúp người dân hiểu rõ hơn về tính nhân văn, quyền lợi, quy định từ đó chủ động tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn./.

Lâm Thái