Sơ kết thi đua Khối thi đua các Cơ quan Trung ương

27/07/2020 04:33 PM


Ngày 24/7/2020, tại Cục Thống kê tỉnh, Khối thi đua các Cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Mỹ An, Trưởng ban Thi đua – khen thưởng tỉnh.

Khối thi đua các cơ quan Trung ương gồm 7 đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê và Cục Quản lý thị trưởng tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thị Dân – Trưởng phòng TCHC Cục Thống kê – Khối trưởng Khối Thi đua đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Khối Thi đua các cơ quan Trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua năm 2020 với nội dung “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cùng phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Các đơn vị trong Khối thi đua đã lập kế hoạch, tổ chức phát động thi đua tại đơn vị, tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và ký giao ước thi đua và kịp thời theo dõi, kiểm tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Việc tổ chức các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Trần Thị Yến Phương, PGĐ BHXH thị xã Trảng Bàng báo cáo tham luận

 

Qua 6 tháng thực hiện phong trào thi đua với sự tham gia sôi nổi của toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trong Khối, đã phát hiện và tuyên dương các cá nhân, tập thể là điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các phong trào thi đua. Tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã thông qua báo cáo tham luận, chia sẻ và học tập những giải pháp, sáng kiến thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đạt được những thành tích tiêu biểu: Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2019, Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” giai đoạn 2015 – 2020, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

BHXH Tây Ninh nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”

Trên cơ sở kết quả của phong trào thi đua 06 tháng đâu năm, Khối thi đua đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ An, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tính đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của toàn Khối trong việc tổ chức tốt phong trào thi đua và đạt được những kết quả khả quan 6 tháng đầu năm; để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong những tháng còn lại của năm, đồng chí chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đạt chất lượng và hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phương Anh