BHXH tỉnh Tây Ninh: Nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

26/08/2020 04:33 PM


Trong 5 năm qua, BHXH tỉnh đã xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, tạo sức mạnh đoàn kết nội bộ, phát huy sức sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Đảng bộ ngành đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc BHXH tỉnh nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Khối các Cơ quan Trung ương năm 2019 của UBND tỉnh

 

Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN được BHXH tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu thu đủ, kịp thời và bảo đảm tiến độ; đảm bảo số thu năm sau cao hơn năm trước. Tổng số thu giai đoạn 2015 - 2019 là 17.106.977 triệu đồng; Số thu tăng từ 2.534.557 triệu đồng năm 2015 lên 4.287.002 triệu đồng năm 2019, tăng 69%. Số người tham gia BHYT tăng từ 745.230 người năm 2015 lên 950.936 người năm 2019, tăng 205.706 người, tương ứng tăng 27,6%. Độ bao phủ BHYT tăng từ 68% năm 2015 lên 84,44% năm 2019, tăng 24,1%.

Từ năm 2015 đến năm 2019, BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí KCB BHYT với số tiền là 3.673 tỷ đồng cho 9.097.006 lượt người. Tổng số đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHTN trong năm qua là 62.938 người, tổng số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN là hơn 7.000 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và người thụ hưởng chế độ.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Huấn – Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Trong 5 năm vừa qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, từ đó ý thức tham gia BHXH, BHYT của người dân được dần nâng lên. Bên cạnh đó, phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT từng bước được đổi mới, thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; công tác cải cách hành chính có bước cải tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT. Qua đó góp phần phát triển đối tượng và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.”

Đ/c Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc BHXH tỉnh nhận  “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc ” giai đoạn 2015 – 2020 tại

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V (2020-2025)

 

Nợ BHXH, BHYT cũng được ngành kiểm soát, tỷ lệ nợ giảm hàng năm trên số phải thu, tính đến hết năm 2019 số tiền nợ là 38 tỷ đồng, chiếm 0,92 % kế hoạch, tỷ lệ nợ thấp nhất từ trước đến nay. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi từ BHXH, BHYT.

Thông qua việc cải cách hành chính, thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp đã giảm mạnh từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ/năm; giảm từ 263 bộ thủ tục hành chính năm 2011 xuống còn 27 bộ thủ tục hành chính năm 2020. Đến nay, BHXH tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết BHXH một lần từ 15 ngày xuống 10 ngày (bao gồm cả thời gian cấp lại sổ BHXH do người lao động có thời gian thất nghiệp chưa hưởng); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; trường hợp cấp lại do thay đổi thông tin hoặc mất từ 2 ngày xuống còn trong ngày. Đội ngũ cán bộ, công chức viên chức BHXH tỉnh cũng được quán triệt, chuyển đổi tác phong từ hành chính sang phục vụ, tạo được niềm tin, sự hài lòng cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Trong 5 năm qua (2015 - 2019), BHXH tỉnh đã thẩm định, tiếp nhận và trả kết quả cho 725.196 lượt hồ sơ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền trong thời gian qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phạm vi thông tin được thực hiện rộng rãi đến tất cả các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, cơ quan BHXH còn phối hợp với các Hội đoàn thể, UBND các xã, phường… đưa ra các mô hình về công tác vận động, hỗ trợ kinh phí cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tham gia BHYT.

Song song với việc nâng cao chất lượng hoạt động, các phong trào thi đua cũng được BHXH tỉnh triển khai kịp thời đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Sau đó, từng đơn vị trực thuộc và cá nhân sẽ cụ thể hóa phong trào thi đua vào công việc của từng bộ phận, vị trí công tác. Phong trào thi đua của BHXH tỉnh đã trở thành động lực thúc đẩy các đơn vị cũng như cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cũng được Đảng uỷ BHXH tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài việc cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do BHXH Việt Nam, địa phương tổ chức, BHXH tỉnh đã chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng…cho công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, đồng thời đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đáp ứng yêu cầu xử lý và giải quyết công việc, không để xảy ra sai sót trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Nhiều năm liền, Đảng bộ BHXH tỉnh liên tục được công nhận đạt “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, riêng năm 2019 được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đã đạt được, BHXH tỉnh cũng đã được Ttặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng III, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh và nhiều bằng khen danh dự khác.

Ông Nguyễn Văn Huấn – Giám đốc BHXH tỉnh cho biết hàng năm, tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh đều tăng nhưng chưa bắt kịp bình quân chung cả nước. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi người dân phải chuyển đổi được quá trình nhận thức, chính là phải có ý thức tích lũy, ý thức cộng đồng. Người dân khi tham gia BHXH chính là tự tích lũy khi còn trẻ và sẽ được đảm bảo cuộc sống khi về già mà không phải hưởng trợ cấp xã hội, từ đó giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Để nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách BHXH, BHYT, đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh giao, BHXH tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trong tâm như: tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành và tổ chức đoàn thể liên quan trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với ngành Y tế tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt là người tham gia BHYT trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh; tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi tra qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH.

Lê Thùy