Thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 5 tháng cuối năm 2020

09/09/2020 11:04 AM


Ngày 20/8/2020, Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn 1952/UBND-KTTC, đề nghị Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) 05 tháng cuối năm 2020.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viên Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí

Theo đó, nhằm chủ động trong việc thực hiện nghiêm túc việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT chặt chẽ, tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả trong năm 2020, đồng thời đồng thời phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT, UBND tỉnh đề nghị các thủ trưởng Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện chi phí KCB BHYT, xác định các nguyên nhân khách quan, chủ quan gây mất cân đối dự toán từ đó tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Chỉ đạo các cơ sở KCB trong tỉnh: Tăng cường ứng dụng tin học trong quản lý KCB, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, đồng thời việc chỉ định sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, hợp lý, đúng quy chế chuyên môn theo quy định, hướng dẫn của Bộ y tế, nâng cao chất lượng KCB để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tham gia BHYT nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung; Thực hiện cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin về KCB BHYT và thực hiện việc liên thông dữ liệu, trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý KCB, làm cơ sở thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, Ngành, có liên quan và các cơ sở KCB thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quà quỹ BHYT, thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở KCB trong tỉnh kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của cơ sở KCB trong quá trình KCB cho người tham gia BHYT cũng như trong công tác giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Bảo đảm quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT, triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng cho người bệnh có thẻ BHYT. Kịp thời thông báo những sai sót, bất cập cho các cơ sở KCB có biện pháp xử lý, khắc phục, thực hiện đúng quy định, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh chỉ đạo Trung tâm y tế quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trên địa bàn.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, qua 7 tháng thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh đã thực hiện 806.596 lượt khám bệnh ngoại trú, 61.139 lượt điều trị nội trú, với tổng chi phí gần 255 tỷ đồng, chiếm 91% nguồn kinh phí phân bổ 7 tháng đấu năm 2020 và giảm 19,4% so chi phí cùng kỳ năm trước. Đa số các cơ sở khám chữa bệnh cân đối được nguồn kinh phí đã được phân bổ, tuy nhiên tỷ lệ sử dụng thuốc ở một số cơ sở vẫn còn khá cao so bình quân chung cả nước, một số cơ sở, nhất là các cơ sở y tế tư nhân vẫn chưa cân đối được nguồn kinh phí phân bổ theo từng tuyến.

Tú Phương