Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT

17/07/2020 03:01 PM


Ngày 16/7, tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã tới dự và chỉ đạo Hội thảo Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và xây dựng tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Tham dự Hội thảo có bà Chu Thị Lan Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố và các nhân viên đại lý thu trên cả nước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tác thu, Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng qua 06 tháng đầu năm 2020, nguồn thu toàn ngành BHXH vẫn đạt gần 50% chỉ tiêu Chính phủ giao. Tính đến nay, cả nước có khoảng 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 90% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch, tăng 26 nghìn người so với năm 2019. Đặc biệt một số tỉnh có số đối tượng tăng nhiều so với năm 2019 như: Nghệ An (tăng 3.787 người), Thanh Hóa (tăng 3.361 người), Hà Tĩnh (tăng 3.036 người), Phú Thọ (tăng 2.784 người), Hà Nội (tăng 2.069 người), Quảng Trị (tăng 1.873 người), Hải Dương (tăng 1.774 người), Long An (tăng 1.755 người), Bắc Kạn (tăng 1.497 người), Cà Mau (tăng 1.458 người)…; số đối tượng tham gia BHYT là 85,078 triệu người, đạt 96,6% kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, công tác thu có một số điểm mới trong quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đó là: Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia được dùng chung cho cả việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT; Bổ sung nội dung phân cấp quản lý của BHXH tỉnh, BHXH huyện; Bổ sung nội dung Chế độ thông tin báo cáo cụ thể đối với nhân viên đại lý, đại lý, BHXH huyện, BHXH tỉnh; Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan BHXH tỉnh, huyện, đại lý, nhân viên đại lý; Bổ sung minh họa, giả định cụ thể về mức đóng, mức hưởng của người tham gia BHXH; Quy trình khai thác, phát triển đối tượng bao gồm 2 quy trình là Quy trình tư vấn trực tiếp cho cá nhân và Quy trình tổ chức Hội nghị khách hàng; Bổ sung một số lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT..

Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh: Sau gần 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, nhìn chung BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai Quy định có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện QĐ số 1599/QĐ-BHXH cho thấy Quy định đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Với chủ trương hướng đến xây dựng một hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp, cần xây dựng các điều kiện làm đại lý thu, nhân viên đại lý thu chặt chẽ hơn. Trong khi đó, từ trước đến nay chưa có tài liệu hay văn bản hướng dẫn cho cán bộ đi tuyên truyền, tư vấn phát triển đối tượng về các quy trình cần thực hiện, về các quy trình trong quá trình tư vấn cho đối tượng. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 1599, đồng thời xây dựng bộ tài liệu về quy trình khai thác, phát triển đối tượng để cán bộ BHXH, nhân viên đại lý thu làm cẩm nang trong quá trình thực hiện tuyên truyền, tư vấn, phát triển đối tượng. BHXH Việt Nam đã dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo QĐ 1599/QQĐ-BHXH và Tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nhân viên Đại lý Thu phát biểu về quá trình công tác, những hạn chế bất cập

Tại Hội thảo, đại diện Ban Thu đã trình bày hai dự thảo, theo đó, dự thảo theo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT có 07 chương với 25 điều, trong đó quy định rõ về điều kiện, hồ sơ làm Đại lý thu BHXH, BHYT; điều kiện, hồ sơ làm nhân viên Đại lý thu; nội dung, nguyên tắc và quản lý hoạt động Đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu; quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động Đại lý thu.

Dự thảo Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh, thành phố: Tổ chức khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn thành phố thuộc tỉnh, và các trường hợp không phân cấp cho BHXH huyện.  BHXH  huyện: Tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn huyện, và các trường hợp có tính chất đặc thù như người lao động trong các hội, hiệp hội, làng nghề… theo phân cấp của BHXH tỉnh. Quy trình tư vấn, khai thác, phát triển đối tượng như tư vấn trực tiếp cho cá nhân; tổ chức hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng; chế độ thông tin báo cáo.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo cũng được nghe một số hạn chế, bất cập trong công tác thu, đại lý thu như: Chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu; chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu chưa được chú trọng; Nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung; chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT.

Nguyên nhân tồn tại chủ yếu là do một số đại lý thu BHXH, BHYT chưa tập trung vào khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động tốt trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng dân cư không tập trung. Đồng thời, chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT do chưa có hướng dẫn thống nhất về kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đánh giá, phân tích, cho ý kiến về quy định hoạt động đại lý thu, cho ý kiến xây dựng tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đại diện Trung tâm Truyền thông trình bày tham luận về công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT./.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam