Nâng cao chất lượng công tác quản lý Đại lý thu và phát triển đối tượng tham BHYT, BHXH tự nguyện

28/07/2020 08:55 AM


Trong 02 Ngày 23 và 24 tháng 7, tại Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động Đại lý thu và quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; tham dự Hội thảo còn có các Ban, vụ trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện Lãnh đạo BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng Truyền thông, phòng Quản lý thu và BHXH huyện thuộc BHXH cấp tỉnh cùng với một số đại lý thu BHXH, BHYT.

Trong nhiều năm qua, BHXH Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quản lý đại lý thu BHXH, BHYT từ trung ương đến địa phương, hướng đến xây dựng một đại lý thu hiện đại, chuyên nghiệp.

Tại Hội thảo, Ông Dương Quang Hào, Trưởng Ban thu – BHXH Việt Nam trình bày tóm tắt hai Dự thảo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và Quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, Dự thảo về quy định đại lý thu gồm 07 chương, 25 điều quy định rõ về điều kiện và trách nhiệm của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện, đại lý thu và nhân viên đại lý thu …. Dự thảo Quy trình khai thác hướng dẫn chi tiết về kỹ năng tuyên truyền; tư vấn trực tiếp; tư vấn thông qua hội nghị; cách thức tổ chức …

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo BHXH và Bưu điện các tỉnh, đại lý thu BHXH, BHYT đã tích cực phát biểu tham luận với nhiều ý kiến tâm huyết về công tác quản lý đại lý thu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHXH, BHYT, về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Kết luận Hội thảo, Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ghi nhận các ý kiến tham luận của các đại biểu đã đưa ra được các cách làm hay, vận dụng sáng tạo các phương pháp quản lý đại lý, quản lý nhân viên đại lý và công tác tuyên truyền, thể hiện được sự nỗ lực, sự trăn trở của địa phương nhằm đưa chính sách an sinh xã hội ngày một tốt hơn đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, để công tác quản lý Đại lý và tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được đổi mới, hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị liên quan cần tập trung, nâng cao tinh thần trách nhiệm; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kịp thời điều chỉnh phù hợp, trao đổi lắng nghe cùng nhau đồng hành để ban hành Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và Quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được chặt chẽ và phù hợp hơn./.

PTT - BHXH tỉnh Tây Ninh