Số / Ký hiệu: 1584 /KH-BHXH
Trích yếu: 1584 /KH-BHXH - KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀO VIỆT ÁNH
Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày có hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1584 /KH-BHXH: 1584 /KH-BHXH - KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN