Số / Ký hiệu: 746 /QĐ-BHXH
Trích yếu: 746 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động ngành Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Quyết định
Người kí:
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀO VIỆT ÁNH
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
746 /QĐ-BHXH: 746 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động ngành Bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN