Số / Ký hiệu: 1823 /KH-BHXH
Trích yếu: 1823 /KH-BHXH - Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Công văn
Người kí:
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1823 /KH-BHXH: 1823 /KH-BHXH - Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN