Số / Ký hiệu: 2153/QĐ-BYT
Trích yếu: 2153/QĐ-BYT - Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Quyết định
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN THANH LONG
Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày có hiệu lực:
25/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2153/QĐ-BYT: 2153/QĐ-BYT - Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Nội dung trong tệp đính kèm