Số / Ký hiệu: 2192 /QĐ-BHXH
Trích yếu: 2192 /QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Quyết định
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀO VIỆT ÁNH
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2192 /QĐ-BHXH: 2192 /QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm