Số / Ký hiệu: 515/QĐ-BHXH
Trích yếu: 515/QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Quyết định
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐÌNH LIỆU
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
515/QĐ-BHXH: 515/QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nội dung trong tệp đính kèm