Số / Ký hiệu: 826 /QĐ-BHXH
Trích yếu: 826 /QĐ-BHXH - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Quyết định
Người kí:
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀO VIỆT ÁNH
Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
826 /QĐ-BHXH: 826 /QĐ-BHXH - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm