Số / Ký hiệu: 13/2020/TT-BYT
Trích yếu: 13/2020/TT-BYT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Thông tư
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
22/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
13/2020/TT-BYT: 13/2020/TT-BYT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN