Số / Ký hiệu: 1208 /BHXH-QLT
Trích yếu: 1208 /BHXH-QLT - V/v Thông báo số tài khoản chuyên thu của BHXH tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Công văn
Người kí:
KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN TÂM
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1208 /BHXH-QLT: 1208 /BHXH-QLT - V/v Thông báo số tài khoản chuyên thu của BHXH tỉnh Tây Ninh
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN