Số / Ký hiệu: 2553 /BHXH-BT
Trích yếu: 2553 /BHXH-BT - V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Công văn
Người kí:
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐÌNH LIỆU
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2553 /BHXH-BT: 2553 /BHXH-BT - V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm