Số / Ký hiệu: 1952 /UBND-KTTC
Trích yếu: 1952 /UBND-KTTC - V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán chi KCB BHYT 05 tháng cuối năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN MẠNH HÙNG
Ngày ban hành:
20/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1952 /UBND-KTTC: 1952 /UBND-KTTC - V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán chi KCB BHYT 05 tháng cuối năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm